Fri Mads #97: De Hvi­de Nøg­lebånds Orden

Tirs­dag den 25. april sag­de kalen­de­ren. Klok­ken 12.35 sag­de uret. Jeg stod i Van­dre­hal­len i Fol­ke­tin­get. Nede­nun­der, ved ind­gan­gen til Fæl­les­sa­len, var der gang i en stør­re kon­fe­ren­ce om inklu­sion og diver­si­tet i de natio­na­le bered­ska­ber. Det var De Dan­ske Bered­ska­ber, som stod for arran­ge­men­tet, og lige nu var der frokost­pau­se, og alle de med­vir­ken­de stod uden for Fæl­les­sa­len og guf­fe­de løs af nog­le kæm­pe­sto­re sandwi­ches, der lig­ne­de dej­ag­ti­ge portobellosvampe. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her