Fri Mads #98: Blå Mandag

Min syvogty­ven­de stu­e­gang tog sin begyn­del­se ved Bor­gens hove­d­ind­gang. Her løb jeg ind i Sti­nus Lind­gre­en fra Radi­ka­le Ven­stre. Han var røget ud af Fol­ke­tin­get efter val­get, men efter at Sofie Car­sten Niel­sen lod sig lok­ke af Dansk Indu­stri og strøg gen­nem sving­dø­ren for at bli­ve noget så abstrakt – og sik­kert også lukra­tivt – som EU Bio Pro­ject Director, var Sti­nus Lind­gre­en nu vendt til­ba­ge. Den­ne dag, den før­ste maj, var hans før­ste dag som gen­født på tin­ge, men som Sti­nus Lind­gre­en selv kon­sta­te­re­de, da jeg mød­te ham, ske­te der abso­lut ingen­ting der­in­de. Sti­nus Lind­gre­en hav­de ret. Der var helt dødt der­in­de, men det er jo noget, jeg tager i stiv arm. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her