Fri Poli­tik uge 33: Ambas­sa­dør brug­te 45.000 kro­ner på luksus­mid­dag med Adam Price

Fri Poli­tik var med, da Soci­al­de­mo­kra­ti­et ons­dag ind­kald­te til pres­se­mø­de i for­bin­del­se med par­tiets som­mer­grup­pe­mø­de, som blev afholdt på Comwell Byg­holm Park i Hor­sens. Det var vi for at spør­ge stats­mi­ni­ste­ren, om der blandt hen­des rej­seud­gif­ter det sene­ste hal­ve år gem­mer sig bilag, der kan hen­fø­res til hen­des poten­ti­el­le udnæv­nel­se til gene­ral­se­kre­tær i NATO. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her