Fri Poli­tik uge 43: Jakob Elle­mann-Jen­sen næg­ter at sva­re på spørgs­mål om sin rol­le i Elbit-skan­da­len: “Han er jo bare en pri­vat per­son nu”

Org­let kun­ne have begyndt at spil­le hvert et sekund. Man­dag klok­ken 09.51 for­an Ven­stres sekre­ta­ri­at på Chri­sti­ans­borg var stem­nin­gen som til en begra­vel­se. Der var ingen afdø­de og ingen kiste, men som også fle­re af de øvri­ge til­ste­de­væ­ren­de siden har bemær­ket, var sce­nen sat til afsked. Om lidt vil­le for­mand for Ven­stre, vice­stats­mi­ni­ster og øko­no­mi­mi­ni­ster Jakob Elle­mann-Jen­sen, træ­de ud for­an pres­sen. For­in­den var det sevet ud, at Jakob Elle­mann-Jen­sen vil­le for­la­de poli­tik for altid, og alle­re­de inden han grå­d­kvalt abdi­ce­re­de fra taler­sto­len, var salen tyn­get af rør­strøm­s­k­hed, selv blandt de frem­mød­te jour­na­li­ster. Fri Poli­tiks udsend­te mød­te op med et klart for­mål: At få svar på noget helt afgø­ren­de, før det – mulig­vis – for altid var for sent. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her