Fri Poli­tik uge 44: Ger­nings­mænd skal selv være med til at vur­de­re, om de over­træ­der koranloven

Der er nu gået et år, siden dan­sker­ne sidst skul­le til stem­m­eur­ner­ne, og hvil­ken fest­dag det var! I hvert fald hvis man spør­ger Mode­ra­ter­nes poli­ti­ske ord­fø­rer Moni­ka Rubin, der i går fejre­de års­da­gen for fol­ke­tings­val­get med en stor lil­la kage. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her