Fri Poli­tik uge 46: Har jurapro­fes­sor mis­for­stå­et en grup­pe tav­se dom­me­re i FE-sagen?

Vi skal for­bi det kri­se­ram­te bon­de­par­ti Ven­stre, der i den­ne uge brød med et af deres egne “ide­o­lo­gi­ske prin­cip­per.” Vi spør­ger, hvad Ven­stres prin­cip­per efter­hån­den er værd. Der­næst tryk­te­ster vi en af FE-sagens måske mest frem­træ­den­de kri­ti­ke­re, nem­lig grand old lady of the law, Eva Smith. Hun mener nu, at PET-chef Finn Borch Ander­sen bør straf­for­føl­ges for brud på straf­fe­loven. Vi taler med hen­de og sæt­ter hen­des argu­men­ter på en prø­ve. Og vil­le det egent­lig tæl­le som et rig­tigt nyheds­brev, hvis ikke det inde­bar poli­ti­ke­re, der ikke vil sva­re på spørgs­mål? Den­ne uge er i hvert fald ingen undtagelse. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her