Fri Poli­tik uge 47: Jon Step­hen­sens nye udvalgs­po­ster og Fon­secas for­hold til et barn

Jon Step­hen­sen røg ud af Mode­ra­ter­ne efter et læn­ge­re for­løb, der kred­se­de om en ræk­ke lum­re beske­der, han hav­de sendt til et 19-årigt med­lem af par­tiets ung­doms­af­de­ling, Unge Mode­ra­ter. Siden da har han været løs­gæn­ger, men både han og Soci­al­de­mo­kra­tiets Leif Lahn kun­ne for­tæl­le B.T., at afta­len om valg­for­bund er ind­gå­et efter som­mer­fe­ri­en. Fri­heds­bre­vet kan nu indsnæv­re det noget upræ­ci­se “efter som­mer­fe­ri­en”. For afta­len er nem­lig ind­gå­et for præ­cis seks uger siden. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her