Fri Poli­tik uge 49: Eks­pert går i ret­te med Bos­se om hæders­be­vis: “På ingen menings­fuld måde den høje­ste udmærkelse”

Til den­ne uges nyheds­brev har vi begå­et et fak­tatjek af Mode­ra­ter­nes nye stjer­ne­kan­di­dat til EU, Sti­ne Bos­se, i for­bin­del­se med at hun er ble­vet over­rakt et tysk hæders­be­vis, og vi har været til pres­se­mø­de hos bør­ne- og under­vis­nings­mi­ni­ster Mat­ti­as Tes­faye til en snak om skyld. Sidst, men ikke mindst, har vi talt med for­man­den for stats­re­viso­rer­ne, Met­te Abild­gaard, om en af de mest alvor­li­ge beret­nin­ger, hun har været afsen­der på som statsrevisor. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her