Fri­he­den lig­ger i mødet med det, vi ikke forstår

Ágo­ta Kristóf (1935–2011) og Eliza­beth Bis­hop (1911–1979) er beg­ge for­fat­te­re, som skri­ver oven på en trau­ma­tisk per­son­lig histo­rie om tab, hjem­løs­hed og med den ensom­hed, der er deres skyg­ge. I mod­sæt­ning til en stor del af nuti­dens – og deres egen sam­tids – skøn­lit­teræ­re for­fat­te­re er det auto­bi­o­gra­fi­ske stof dog ikke noget, de vil­ligt deler ud af, men sna­re­re for­bun­det med en for­hand­ling, som måske især kom­mer til udtryk i nær­væ­ren­de bøger. Det skal vi bl.a. se nær­me­re på i det følgende. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her