Fru­en på slot­tet: 20 tid­li­ge­re med­ar­bej­de­re for­tæl­ler om en frygt­kul­tur på det stats­li­ge kunst­mu­se­um Ord­rup­gaard – “Når først hun får øje på dig, er du færdig”

Arbejds­mil­jø­et på Ord­rup­gaard er råd­dent og har været det i årti­er, og det er muse­ums­di­rek­tør Anne-Bir­git­te Fons­marks skyld. Sådan lyder kri­tik­ken fra 20 tid­li­ge­re med­ar­bej­de­re, der alle har slå­et sig på Fons­marks ledel­ses­stil, der beskri­ves som mani­p­u­le­ren­de, domi­ne­ren­de, utryg og uforudsigelig. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her