Frygt og lede i hadets by

Fri­heds­bre­vet var med til DF’s ekstra­or­di­næ­re års­mø­de i Her­ning, hvor Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt blev kåret til ny for­mand for det vin­ge­skud­te fol­ke­par­ti, der kræ­ver akut ro og sam­ling. Spørgs­må­let er så bare, om løs­nin­gen er en for­mand, der har en rets­sag hæn­gen­de over hove­d­et og en lar­men­de kri­tik af sine lede­rev­ner på skuldrene. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.