Frygt og lede i hadets by

Fri­heds­bre­vet var med til DF’s ekstra­or­di­næ­re års­mø­de i Her­ning, hvor Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt blev kåret til ny for­mand for det vin­ge­skud­te fol­ke­par­ti, der kræ­ver akut ro og sam­ling. Spørgs­må­let er så bare, om løs­nin­gen er en for­mand, der har en rets­sag hæn­gen­de over hove­d­et og en lar­men­de kri­tik af sine lede­rev­ner på skuldrene. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her