Fyret ener­giboss køb­te vind­møl­le til spot­pris, mens for­bru­ge­re­jet sel­skab måt­te beta­le 17,5 mil­li­o­ner kro­ner mere – eks­pert undrer sig

Den nu afgå­e­de direk­tør for Ener­gi Dan­mark, Jør­gen Holm Wester­gaard, køb­te som pri­vat­per­son i 2014 en vind­møl­le til 41 mil­li­o­ner af virk­som­he­den Jysk Vin­de­ner­gi. Blot seks dage efter solg­te Jysk Vin­de­ner­gi yder­li­ge­re tre af de sam­me vind­møl­ler på sam­me mark til 176 mil­li­o­ner kro­ner inklu­siv moms til det for­bru­ge­re­je­de sel­skab Ener­gi Fyn – alt­så til en stykpris på omkring 58,5 mil­li­o­ner kro­ner. Ingen vil for­kla­re vind­møl­ler­nes enor­me pris­for­skel på godt 17,5 mil­li­o­ner kro­ner inden for få dage. Det undrer ekspert. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her