Gen­nem­brud i super­kruk­kens skygge

Mens Ronal­do bed sig i under­læ­ben med sit for­holds­vis nyin­stal­le­re­de tand­s­æt og skar syge gri­mas­ser under de pluk­ke­de bryn for at slå over i et anstrengt smil, hver gang han for­nem­me­de, at kame­ra­et inter­es­se­re­de sig for, hvor­dan han hav­de det, leve­re­de hans aflø­ser den igang­væ­ren­de VM-slut­run­des nok stør­ste gen­nem­brud. Men hvem er ham Gonça­lo Ramos egent­lig? Og kan Juni­o­res do Sport Lis­boa e Ben­fi­ca have noget at skul­le have sagt, når ver­dens­mester­ska­bet skal afgøres? 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.