Gor­batjov og ver­den af i går

I den­ne uge døde Mik­hail Gor­batjov, 91 år gam­mel. Han var den sid­ste over­le­ven­de af de poli­ti­ke­re, som gjor­de en ende på Den Kol­de Krig og delin­gen af Euro­pa. I den­ne uges Fri Tænk­ning skri­ver jeg om hans efter­mæ­le, hans syn på Putin, og hvad han bli­ver hyl­det og kri­ti­se­ret for. Jeg hav­de det pri­vil­e­gi­um at inter­viewe ham et par gan­ge. Det skri­ver jeg også om. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her