Gud, gam­bling og mor­ning glory

File Image Ivan Toney, striker for Brentford and England has been suspended for eight months for breaching the Football Association's betting rules. He admitted to 232 breaches of regulations between 25 February 2017 and 23 January 2021. The FA withdrew 30 of these charges and he admitted to the remaining 232. He has now been sidelined until 16 January 2024, fined £50, 000 and warned as to his future conduct. He can return to training with his club for the final four months of his suspension. Picture by Focus Images/Sipa USA 07813 022858 17/05/2023 Original Filename: FIL MAN CITY BRENTFORD 00030 Original Caption: Ivan Toney of Brentford celebrates scoring the opening goal during the Premier League match between Manchester City and Brentford at the Etihad Stadium, Manchester Picture by Mark D Fuller/Focus Images/Sipa USA 12/11/2022

Dansk og inter­na­tio­nal fod­bold befin­der sig i sine titel-afgø­ren­de run­der, men Fri Spark excel­le­rer som bekendt ikke i den resul­tat­ser­vi­ce, du fin­der på alle andre sport­s­plat­for­me. Nej, dit nyheds­brev om fod­bold sam­ler på histo­ri­er om kul­tu­ren, spor­ten byg­ger på eller fal­der med, og i den­ne udga­ve hand­ler det om sydi­ta­li­en­ske sprog- og tids­ko­der, engelsk fod­bolds hyk­le­ri­ske for­hold til bet­ting, samt hvor­dan et tro­fæ, måske, kan reinkar­ne­re et adfærds­van­ske­ligt britpopfænomen. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her