Hård kri­tik af Kri­mi­nal­forsor­gens pre­sti­ge­pro­jekt: “De mis­brug­te deres magt”

En åre­lang poli­tisk kamp kul­mi­ne­re­de, da Kri­mi­nal­forsor­gen sid­ste år slog døre­ne op for Dan­marks ene­ste kvin­de­fængsel. Det var et dyrt pro­jekt med tårn­hø­je ambi­tio­ner, men Fri­heds­bre­vet har gen­nem et halvt år inter­viewet over 25 ind­sat­te, der beret­ter om kri­tisab­le for­hold, ledel­ses­svigt og et hård­kogt mil­jø inde bag heg­net. Fle­re står nu frem i vores nye podcast­se­rie Kvin­de­fængs­let.

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her