Han har i årti­er været blandt de mest magt­ful­de dan­ske­re: Her er histo­ri­en om pen­sions­kon­gens liv på før­ste klasse

Tor­ben Möger Peder­sen har i en læn­ge­re årræk­ke været kon­gen af den dan­ske pen­sions­sek­tor og blandt de mest magt­ful­de per­so­ner i lan­det med tæt­te bånd til både fag­be­væ­gel­sen, erhvervs­li­vet og rege­ring­s­top­pen. Fri­heds­bre­vet portræt­te­rer den dan­ske erhvervs­mand og for­tæl­ler histo­ri­en om den dyre net­værks­ma­ski­ne bag Möger og den enor­me selv­prom­ove­ring og isce­ne­sæt­tel­se, som iføl­ge en ræk­ke kil­der føl­ger den detro­ni­se­re­de pen­sions­kon­ge i tykt og tyndt. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her