Hem­melig Khad­er-rap­port: Kon­ser­v­a­tive kendte til læk uden at advare med­virk­ende kvinder

Ifølge sms’er vid­ste Det Kon­ser­v­a­tive Folkepar­ti og advokat­sel­sk­a­bet Plesner, at Week­en­davisen var i besid­delse af den dybt fortrolige advoka­trap­port om Nas­er Khad­er hele ti dage før, at avisen offentlig­gjorde uddrag fra den. Alligev­el informerede de ikke under­søgelsens med­virk­ende om lækket.  Fri­heds­brevet har talt med flere af de kvin­der, hvis krænkelses­sager er blevet omtalt. De fortæller sam­stem­mende, at de føler sig svigtet, idet de blev lovet fortro­lighed, og at de desu­den aldrig blev informeret om, at Nas­er Khad­er ville få udlev­eret et fysisk eksem­plar af den rap­port, som nu er blevet lækket. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.