Heunicke slår fast: Regeringens milliondyre smitteopsporing kan ikke holde samfundet åbent

Statsminister Mette Frederiksen holder pressemøde om corona situationen i Spejlsalen mandag den 8. november 2021. Sundhedsminister Magnus Heunicke. (Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson/Ritzau Scanpix)

Behovet for at genind­føre restrik­tion­er rejs­er spørgsmålet, hvor­dan det går for regerin­gens andet ben i epi­demikon­trollen, smit­teop­sporin­gen, som ifølge sund­hedsmin­is­teren skal være blandt “ver­dens aller­største og allerbed­ste”.    Mens epi­demien accellerer, er smit­teop­sporin­gen nem­lig også grad­vist blevet større. Ind­sat­sen, der koster 60–70 mil­lion­er kro­ner om måne­den, har løbende ansat hun­dred­vis af medar­be­jdere og har i dag en kapacitet til at opspore 5000 smit­tede om dagen. I mod­sæt­ning til sid­ste vin­ters kol­laps har smit­teop­sporin­gen dermed rigeligt med sul på krop­pen. Alligev­el skal vi ikke reg­ne med, at smit­teop­sporin­gen alene kan holde sam­fun­det åbent. Det sagde sund­hedsmin­is­ter Mag­nus Heunicke til Fri­heds­brevet tidligere på ugen. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.