Heu­ni­ck­es cor­o­na­vå­ben til mil­li­o­ner har fun­det under én pro­cent af alle smittede

Det var i høj sol og med sto­re smil, da sund­heds­mi­ni­ster Magnus Heu­ni­cke sid­ste som­mer præ­sen­te­re­de et “nyt og godt våben” til kam­pen mod cor­o­na: Den læn­ge ven­te­de app til smit­te­o­p­spor­ing, Smit­te­stop. På end­nu et pres­se­mø­de demon­stre­re­de mini­ste­ren på sin egen tele­fon, at appen vir­ker med et tryk på kun én enkelt knap: “Og så er tele­fo­nen aktiv til at opspo­re de skjul­te smit­tekæ­der”, sag­de han.  Men hvor­dan gik det Heu­ni­ck­es digi­ta­le våben i kam­pen mod corona? 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.