Hidtil ukend­te sager: Fire ambas­sa­de­an­sat­te mistæn­kes for at lade sig bestik­ke med gaver og rej­ser for visa til Danmark

Internationale forpligtelser skal ikke spÊnde ben for Venstres forslag til en ny udlÊndingepolitik. Partiet er ligefrem klar til at opsige internationale konventioner, hvis det er n¯dvendigt. Det fremgÂr af et forel¯bigt udspil til en ny udlÊndingepolitik fra Venstre, som DR Nyheder er kommet i besiddelse af. I oplÊgget, der har titlen "Et Âbent Danmark - for dem der kan og vil!", skriver Venstre, at konventioner ikke er uforanderlige, men et udtryk for politiske forhandlinger og kompromisser./Ritzau/(Sanne Vils Axelsen/POLFOTO/arkiv)

På den dan­ske ambas­sa­de i New Del­hi i Indi­en er fire ansat­te mistænkt og siden­hen fyret for at have udstedt dan­ske visa efter at have mod­ta­get gaver, rej­ser og pen­ge. Også i Gha­nas hoved­stad, Accra, er der kla­re indi­ci­er på, at det har været nemt at få fat i et dansk visum, hvis bare man har kendt den ret­te med­ar­bej­der på ambas­sa­den. I peri­o­den fra 2010 til 2016 har en ansat udstedt fle­re hund­re­de dan­ske visa uret­mæs­sigt. Det viser ind­be­ret­nin­ger til Rigs­re­vi­sio­nen, som Fri­heds­bre­vet har fået aktind­sigt i. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her