High- og lowlights fra 2021

Hap­py New Year! Vi har spist på cir­ka 150 restau­ran­ter, bage­ri­er, caféer, wha­te­ver i 2021, og i det her nyheds­brev sam­ler vi op på året, der nu er slut. Til aller­sidst kom­mer vi med et par fifs til den wee­kend, du går i møde. Enjoy, og vi ses på den anden side! 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her