Hvad blev der af 93 male­ri­er og ambas­sa­dø­rens sølvtøj?

En kas­se­be­hold­ning, der for­svandt. 93 male­ri­er, der blev væk. Og hov, hvor var ambas­sa­dens fine sølv­tøj nu hen­ne? Rundt omkring på de dan­ske ambas­sa­der for­svin­der der vær­di­gen­stan­de og kon­tan­ter. Det afslø­rer en ræk­ke ind­be­ret­nin­ger fra Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et til Rigs­re­vi­sio­nen, som Fri­heds­bre­vet har fået aktind­sigt i. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her