Hvis du vil have ind­blik i det moder­ne Ruslands selv­for­stå­el­se, skal du se to film, der har fået kultstatus

Feri­e­tid er læse­tid og måske også tid til at se nog­le af de film, man aldrig får tid til at kaste sig over i hver­da­gen, så her føl­ger nog­le anbe­fa­lin­ger, som især foku­se­rer på det for­gang­ne hal­vårs alt­do­mi­ne­ren­de emne – ikke bare her i Fri Tænk­ning, men over det meste ver­den; nem­lig Ruslands inva­sion af Ukrai­ne den 22. februar. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.