Hvis du vil have ind­blik i det moder­ne Ruslands selv­for­stå­el­se, skal du se to film, der har fået kultstatus

Feri­e­tid er læse­tid og måske også tid til at se nog­le af de film, man aldrig får tid til at kaste sig over i hver­da­gen, så her føl­ger nog­le anbe­fa­lin­ger, som især foku­se­rer på det for­gang­ne hal­vårs alt­do­mi­ne­ren­de emne – ikke bare her i Fri Tænk­ning, men over det meste ver­den; nem­lig Ruslands inva­sion af Ukrai­ne den 22. februar. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her