Hvor går du hen, Fede­ral Reserve?

I løbet af det sene­ste år har de finan­si­el­le mar­ke­der haft en skif­ten­de vur­de­ring af, hvor den ame­ri­kan­ske cen­tral­bank, Fede­ral Reser­ve, er på vej hen med sin ren­te­fast­sæt­tel­se. Den ame­ri­kan­ske cen­tral­bank er her­ren af de finan­si­el­le mar­ke­der og har histo­risk sat dagsordenen. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her