Hvor­dan får man mest valu­ta for sine penge?

I øko­no­mer­nes drøm­me­ver­den bur­de der ikke være for­skel på pris­ni­veau­et i for­skel­li­ge lan­de – valuta­ku­r­sen bur­de flyt­te med, så pri­sen i vores egen valu­ta på varer i et land er den sam­me som i andre lan­de. Her må man kon­sta­te­re, at øko­no­mer­nes drøm­me­ver­den lig­ger langt fra den vir­ke­li­ge. Selv øko­no­mer­ne er efter­hån­den nået til den erken­del­se. Det kan du læse mere om i den­ne uges Fri Vær­di, hvor vi skal se nær­me­re på valu­ta- og prisudvikling. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her