Hyl­dest til livet og døden

Quick-Step's Remco Evenepoel celebrates after winning the San Sebastian Cycling Classic race, in San Sebastian, northern Spain, Saturday, July 30, 2022. (AP Photo/Alvaro Barrientos)

Det er fjer­de gang, jeg ser Remco Eve­nepo­el køre ale­ne mod mål­stre­gen som sej­r­her­re. Jeg har ople­vet det to gan­ge under Post Nord Dan­mark Rundt, i for­å­ret under Liè­ge-Bastog­ne-Liè­ge og i går langs strand­pro­me­na­den i Basker­lan­dets stør­ste by San Seba­stián. Det er ikke noget, jeg væn­ner mig til. Hans sej­re har et for­mat, som sæt­ter tan­ker i gang: Hvad kan man nå med sit liv, hvad kan man nå som ung? Her er en mand med selv­til­lid. Eve­nepo­el er kun 22 år gam­mel, men han taler med pres­sen som en suc­ces­fuld vete­ran. Han er rolig og har et afkla­ret og direk­te blik. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.