Hypet elcy­kel bry­der loven – myn­dig­he­der gri­ber ikke ind

Myn­dig­he­der­ne har i den grad sovet i timen, når det hype­de elcy­kel-fir­ma Mate.Bike har fået lov til at sæl­ge deres ulov­li­ge cyk­ler i Dan­mark. Sådan lyder det fra kon­kur­re­ren­de virk­som­he­der, der har anmeldt sel­ska­bet til myn­dig­he­der­ne og på den ene eller den anden vis har stif­tet bekendt­skab med Mate.Bike. Ankla­ger­ne er ret­tet mod søsken­de­par­ret Julie Kron­strøm Car­ton og Chri­sti­an Adel Micha­el, der stif­te­de fir­ma­et i 2016 og i dag ejer mere end 50 pct. De bry­der loven med åbne øjne, lyder kri­tik­ken fra fle­re konkurrenter. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 79 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 749 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her