Hypet elcykel bry­der loven – myn­dighed­er griber ikke ind

Myn­dighed­erne har i den grad sovet i timen, når det hypede elcykel-fir­ma Mate.Bike har fået lov til at sælge deres ulovlige cyk­ler i Dan­mark. Sådan lyder det fra konkur­rerende virk­somhed­er, der har anmeldt sel­sk­a­bet til myn­dighed­erne og på den ene eller den anden vis har stiftet bek­endt­skab med Mate.Bike. Anklagerne er ret­tet mod søsk­ende­par­ret Julie Kro­n­strøm Car­ton og Chris­t­ian Adel Michael, der stift­ede fir­maet i 2016 og i dag ejer mere end 50 pct. De bry­der loven med åbne øjne, lyder kri­tikken fra flere konkurrenter. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.