Hypet elcy­kel bry­der loven – myn­dig­he­der gri­ber ikke ind

Myn­dig­he­der­ne har i den grad sovet i timen, når det hype­de elcy­kel-fir­ma Mate.Bike har fået lov til at sæl­ge deres ulov­li­ge cyk­ler i Dan­mark. Sådan lyder det fra kon­kur­re­ren­de virk­som­he­der, der har anmeldt sel­ska­bet til myn­dig­he­der­ne og på den ene eller den anden vis har stif­tet bekendt­skab med Mate.Bike. Ankla­ger­ne er ret­tet mod søsken­de­par­ret Julie Kron­strøm Car­ton og Chri­sti­an Adel Micha­el, der stif­te­de fir­ma­et i 2016 og i dag ejer mere end 50 pct. De bry­der loven med åbne øjne, lyder kri­tik­ken fra fle­re konkurrenter. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.