I et kine­sisk fængsel bli­ver man også over­vå­get, når man tør­rer røv

En, der med sær­lig ret kan tale med om emnet “fri­hed”, er den ver­dens­be­røm­te kine­si­ske akti­vist og kunst­ner Ai Wei Wei (f. 1957), der nu udkom­mer på dansk med bogen 1000 års sor­ger og glæ­der. Vær­ket er på den ene side et dob­belt­portræt af Wei Wei og hans far, dig­te­ren Ai Qing (f. 1910). På den anden side er bogen en ætsen­de kri­tisk skil­dring af det moder­ne Kina og af det tota­li­tæ­re regi­me i Beijing. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her