I tabloidtil­væ­rel­sens sko­le med Posh Spi­ce og reflek­sio­ner fra Harvard

Skul­le Fri Spark udde­le en pris for det mest over­rum­p­len­de høj­de­punkt fra de for­gang­ne 14 dage i fod­bold­ver­de­nen, går den til Posh Spi­ce. Posh Spi­ce er jo først og frem­mest Posh Spi­ce, hvil­ket vil sige den stil­ful­de fem­te­del af det bri­ti­ske pop­fæ­no­men Spi­ce Girls, men hun er også Victo­ria Beck­ham, og der­for spil­ler hun en frem­træ­den­de rol­le i den Net­flix-aktu­el­le mini­se­rie BECKHAM om hen­des mand siden 1999, den tid­li­ge­re engel­ske lands­holds­spil­ler David Beckham. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her