I Ukrai­ne stu­de­rer man den finsk-sov­je­ti­ske vinterkrig

Det er jule­af­ten, og året går på hæld. I den anled­ning har jeg i den­ne uges Fri Tænk­ning valgt at se til­ba­ge på året der gik, gøre sta­tus på kri­gen i Ukrai­ne og dele en best­sel­ler­for­fat­ters tre yndlingsfilm. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her