I Ukrai­ne stu­de­rer man den finsk-sov­je­ti­ske vinterkrig

Det er jule­af­ten, og året går på hæld. I den anled­ning har jeg i den­ne uges Fri Tænk­ning valgt at se til­ba­ge på året der gik, gøre sta­tus på kri­gen i Ukrai­ne og dele en best­sel­ler­for­fat­ters tre yndlingsfilm. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.