Ingen hjælp til de krænkede i smitteopsporingen

Sek­suel chikane, mob­n­ing, trusler og diskrim­i­na­tion. Krænk­ende han­dlinger mod ansat­te har længe været et kendt prob­lem i smit­teop­sporin­gen. Men på trods af at myn­dighed­erne og regerin­gen flere gange har lovet at gøre noget ved det dårlige arbe­jdsmiljø, er der flere medar­be­jdere, der oplever, at de ikke har fået den fornødne hjælp til at håndtere den krænk­ende adfærd. Det vis­er en ny trivselsmåling fra feb­ru­ar og marts i år, som Fri­heds­brevet er i besid­delse af. Her påpeger flere medar­be­jdere også, at det i høj grad er led­erne hos smit­teop­sporin­gen, der står bag den krænk­ende adfærd. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.