Inger Støj­berg og detro­ni­se­ret DF-for­mand stjal bil­le­det på en halv­ke­de­lig valgaften

Vi min­des ikke, at vi er gået så tid­ligt i seng på en val­gaf­ten, som det var til­fæl­det ons­dag aften, hvor afstem­nin­gen om for­svars­for­be­hol­det fandt sted. For det var mil­dest talt en udra­ma­tisk affæ­re, der kald­te mere på en god nat­te­søvn end en sen nat. Alle­re­de klok­ken 20 stod det nem­lig klart, at resul­ta­tet ikke lige­frem vil­le bli­ve en gyser. Den før­ste exit poll viste et over­be­vi­sen­de fler­tal for at afskaf­fe for­svars­for­be­hol­det, og i de føl­gen­de timer gik den ene par­ti­le­der efter den anden hur­tigt ud og holdt sin tale. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her