Inger Støj­berg og detro­ni­se­ret DF-for­mand stjal bil­le­det på en halv­ke­de­lig valgaften

Vi min­des ikke, at vi er gået så tid­ligt i seng på en val­gaf­ten, som det var til­fæl­det ons­dag aften, hvor afstem­nin­gen om for­svars­for­be­hol­det fandt sted. For det var mil­dest talt en udra­ma­tisk affæ­re, der kald­te mere på en god nat­te­søvn end en sen nat. Alle­re­de klok­ken 20 stod det nem­lig klart, at resul­ta­tet ikke lige­frem vil­le bli­ve en gyser. Den før­ste exit poll viste et over­be­vi­sen­de fler­tal for at afskaf­fe for­svars­for­be­hol­det, og i de føl­gen­de timer gik den ene par­ti­le­der efter den anden hur­tigt ud og holdt sin tale. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.