Intern uro i Libe­ral Alli­an­ce: Par­ti-pro­fil slæb­te tid­li­ge­re med­lem invol­ve­ret i kræn­kel­ses­sag med til valgfest

Den afgående formand Carl Andersen. Liberal Alliances Ungdom holder landsmøde på Høje Taastrup Gymnasium, lørdag den 23. februar 2019. Syv kvindelige medlemmer af Liberal Alliances Ungdom (LAU) fortæller i anonyme vidnesbyrd om voldtægt, seksuelle krænkelser og tilnærmelser begået af mandlige medlemmer af ungdomspartiet.De bliver offentliggjort på LAU's landsmøde lørdag. Sagerne er blevet anmeldt til politiet torsdag, og der er nu åbnet en efterforskning. Det bekræfter Københavns Politi, ifølge Dagbladet Information, som er blevet oplyst om sagerne af tidligere formand for LAU Rasmus Brygger.. (Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix)

En epi­so­de til Libe­ral Alli­an­ces valg­fest den 1. novem­ber sid­ste år har vakt uro inter­nt i par­ti­et. Fol­ke­tings­kan­di­dat og med­lem af hoved­be­sty­rel­sen Carl Ander­sen hav­de nem­lig valgt at tage en ledsa­ger med til festen, som for år til­ba­ge for­lod par­ti­et. Det ske­te, efter en ræk­ke sager om seksu­el­le kræn­kel­ser i ung­doms­par­ti­et blev afslø­ret i medi­er­ne. Optrin­net har resul­te­ret i en kla­ge, hvor et yngre kvin­de­ligt par­ti­med­lem beskyl­der Carl Ander­sen for at udvi­se sær­de­les dår­lig døm­me­kraft. Nu bekla­ger Libe­ral Alli­an­ce forløbet. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her