Inter­ne doku­men­ter afslø­rer: Novo Nor­disk betal­te top­læ­ger for at føre stor­stilet Wegovy-kampagne

Fle­re af Dan­marks før­en­de læger og for­ske­re inden for over­vægt og fed­me var i tæt kon­takt med Novo Nor­disk frem mod lan­ce­rin­gen af Weg­ovy. I fle­re til­fæl­de anvi­ste Novo Nor­disk direk­te læger­ne i, hvad de skul­le for­tæl­le, når de for eksem­pel holdt oplæg. Net­vær­ket Læger Uden Sponsor slår alarm, mens det offent­li­ge hospi­tal Steno Dia­be­tes Cen­ter Copen­ha­gen, hvor den ene læge arbej­der, godt for­står, hvor­for spørgs­må­let om habi­li­tet rej­ses. Læger­ne afvi­ser kritikken. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her