Inter­ne doku­men­ter afslø­rer: Novo Nor­disk-lob­by stod bag eks­pert­grup­pe om fedme

Den dan­ske medi­ci­nal­gi­gant Novo Nor­disk spil­le­de en hidtil ukendt og betyd­nings­fuld rol­le i eks­pert­grup­pen Over­vægtsal­li­an­cen, der udadtil lig­ne­de et sam­ar­bej­de mel­lem en for­sker og en patient­for­e­ning. På bag­grund af inter­ne doku­men­ter kan Fri­heds­bre­vet nu for­tæl­le, at det var Novo Nor­disk, der var med til at søsæt­te alli­an­cen. Fra­t­rå­dt med­lem af Over­vægtsal­li­an­cen står nu frem med hård kri­tik af alli­an­cens arbej­de og Novo Nordisk. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her