Isblå hestepi­ger og psykopathævn

Vrinsk, vrinsk! Der fin­des næp­pe noget mere gak i den lit­teræ­re ver­den end hestepi­ge-roma­ner, alt­så roma­ner om og med hestepi­ger; de der twe­ens og teens, der elsker at ophol­de sig i stal­de, tager til ridestæv­ner, strig­ler og pas­ser heste og pony­er, og som kan have et næsten semi-seksu­elt for­hold til de sto­re, smuk­ke heste­krop­pe. Mar­ke­det for heste-roma­ner er meget stort, og der fin­des en skov af dem der­u­de. Men i dag skal vi zoo­me ind på en meget pud­sig, bizar og van­vit­tig udga­ve af hestepi­ge-roma­nen. Nem­lig for­fat­te­ren og dig­te­ren Bjørn Ras­mus­sens Kir­stens hævn, der har den vidun­der­li­ge under­ti­tel ”Hestepi­gero­man” og net­op er udkom­met på Gyldendal. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her