JUJU: Dip­kon­ger ser­ve­rer hver­dags­mad med Michelin-vibes

Vi har i den­ne uge været for­bi sprit­nye Juju til en “wor­king lunch”. Som resten af byen elsker vi kore­ansk mad, og for­vent­nin­ger­ne bli­ver selv­føl­ge­lig sat lidt ekstra højt, når det er en Miche­lin-mand, der står i køk­ke­net. Det blev en frokost, der bød på gæt­te­ri­er for hver ene­ste hem­me­li­ge sovs på bor­det, og hvor vi fandt en skarp kan­di­dat til en af vores favoritretter. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.