JUJU: Dip­kon­ger ser­ve­rer hver­dags­mad med Michelin-vibes

Vi har i den­ne uge været for­bi sprit­nye Juju til en “wor­king lunch”. Som resten af byen elsker vi kore­ansk mad, og for­vent­nin­ger­ne bli­ver selv­føl­ge­lig sat lidt ekstra højt, når det er en Miche­lin-mand, der står i køk­ke­net. Det blev en frokost, der bød på gæt­te­ri­er for hver ene­ste hem­me­li­ge sovs på bor­det, og hvor vi fandt en skarp kan­di­dat til en af vores favoritretter. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her