Jyske Bank-for­mand fejl­ag­tigt hængt ud som Kremls for­læn­ge­de arm i Tys­klands stør­ste avis: “Det er det vær­ste svineri”

Lør­dag kun­ne den sto­re tyske tabloi­da­vis Bild Zei­tung præ­sen­te­re et regu­lært scoop. Avi­sen kun­ne afslø­re, at den dan­ske erhvervs­mand Kurt Bligaard Peder­sen var bag­mand til en for­ret­nings­en­hed i orga­ni­sa­tio­nen Kli­ma­stiftung Meck­len­burg-Vor­pom­mern, som på over­fla­den kæm­per for kli­ma­et, men angi­ve­ligt er en fron­tor­ga­ni­sa­tion for Kreml og er kon­trol­le­ret af ener­gi­sel­ska­bet Gazprom, som er ejet af den rus­si­ske stat. Nu viser det sig, at skur­ken i histo­ri­en, Kurt Bligaard Peder­sen, der er for­mand for Jyske Bank og har en for­tid i Gazprom, til­sy­ne­la­den­de er ble­vet for­veks­let med en anden. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.