Kæde ven­der ryg­gen til Chri­sti­an Bitz efter kopi-sag

Den sto­re detail­kæ­de Imerco giver nu den kol­de skul­der til sund­heds­guru­en Chri­sti­an Bitz og virk­som­he­den F&H, da kæden med 166 butik­ker rundt om i lan­det stop­per med at for­hand­le en lang ræk­ke af Bitz’ pro­duk­ter. Det oply­ser Imerco til Fri­heds­bre­vet. Det sker, efter Chri­sti­an Bitz og F&H er ble­vet dømt for at have brudt ophavs­ret­ten og kopi­e­ret desig­net på nog­le af kera­mi­ke­ren Kas­per Würtz’ produkter. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her