Kæde ven­der ryg­gen til Chri­sti­an Bitz efter kopi-sag

Den sto­re detail­kæ­de Imerco giver nu den kol­de skul­der til sund­heds­guru­en Chri­sti­an Bitz og virk­som­he­den F&H, da kæden med 166 butik­ker rundt om i lan­det stop­per med at for­hand­le en lang ræk­ke af Bitz’ pro­duk­ter. Det oply­ser Imerco til Fri­heds­bre­vet. Det sker, efter Chri­sti­an Bitz og F&H er ble­vet dømt for at have brudt ophavs­ret­ten og kopi­e­ret desig­net på nog­le af kera­mi­ke­ren Kas­per Würtz’ produkter. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.