Kam­me­rad­vo­ka­ten ankla­ges for ulov­ligt at sæl­ge kon­kurs­bos lej­lig­hed til egen kollega

Kammeradvokatens nye domicil på Kalvebod Brygge 32, København.

Sta­tens fore­truk­ne advo­kat – Kammeradvokaten/Poul Sch­mith – har solgt en lej­lig­hed på en sær­de­les efter­trag­tet adres­se i indre Køben­havn til en af fir­ma­ets egne ansat­te. Lej­lig­he­den til­hø­rer et kon­kurs­bo, hvor Kam­me­rad­vo­ka­ten er udpe­get som kura­tor. Ulov­ligt og i strid med god advo­katskik, siger ekspert. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her