Kan ame­ri­kansk øko­no­mi bli­ve ved med at bry­de tyngdeloven?

USA’s øko­no­mi fort­sæt­ter med at vok­se på trods af ren­testig­nin­ger. I dag, fre­dag den 3. novem­ber, kom­mer også tal­let for udvik­lin­gen af beskæf­ti­gel­sen i USA. Det tal er kendt som ”kon­ge­tal­let” for ame­ri­kansk øko­no­mi og kan flyt­te både ren­ter og aktie­kur­ser, hvis det viser noget andet end for­ven­tet. Det gæl­der ikke ale­ne i USA, men også for Danmark. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her