Kan man tale med en vol­de­lig ekstremist?

Vi er mere pola­ri­se­re­de end nogen­sin­de, og tak­ket være vores ego-hjer­ne har vi svært ved at lyt­te til men­ne­sker, der mener noget andet. I sådant et kli­ma er det vig­tigt at lære, hvor­dan man kan have mere kon­struk­ti­ve sam­ta­ler med dem, man er uenig med … 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her