Kan man tale med en vol­de­lig ekstremist?

Vi er mere pola­ri­se­re­de end nogen­sin­de, og tak­ket være vores ego-hjer­ne har vi svært ved at lyt­te til men­ne­sker, der mener noget andet. I sådant et kli­ma er det vig­tigt at lære, hvor­dan man kan have mere kon­struk­ti­ve sam­ta­ler med dem, man er uenig med … 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.