Kar­sten Dybvad blev adva­ret før gyl­dent hånd­tryk: Gav rek­tor 692.000 kro­ner ulovligt

Karsten Dybvad, direktør for Dansk Industri (DI).

Det ple­jer at være en god idé at spid­se ører, når nogen siger, at man er på vej til at gøre noget ulov­ligt. Men det var ikke et råd, som blev fulgt af den tid­li­ge­re besty­rel­ses­for­mand for Copen­ha­gen Busi­ness School (CBS) og nuvæ­ren­de Dan­ske Bank-for­mand, Kar­sten Dybvad, da han blev adva­ret mod at give et ulov­ligt gyl­dent hånd­tryk på 692.000 kro­ner til CBS’ rek­tor Per Hol­ten-Ander­sen. Det kan Fri­heds­bre­vet nu afslø­re på bag­grund af aktind­sigt i doku­men­ter i sagen. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.