Kar­sten Dybvad blev adva­ret før gyl­dent hånd­tryk: Gav rek­tor 692.000 kro­ner ulovligt

Karsten Dybvad, direktør for Dansk Industri (DI).

Det ple­jer at være en god idé at spid­se ører, når nogen siger, at man er på vej til at gøre noget ulov­ligt. Men det var ikke et råd, som blev fulgt af den tid­li­ge­re besty­rel­ses­for­mand for Copen­ha­gen Busi­ness School (CBS) og nuvæ­ren­de Dan­ske Bank-for­mand, Kar­sten Dybvad, da han blev adva­ret mod at give et ulov­ligt gyl­dent hånd­tryk på 692.000 kro­ner til CBS’ rek­tor Per Hol­ten-Ander­sen. Det kan Fri­heds­bre­vet nu afslø­re på bag­grund af aktind­sigt i doku­men­ter i sagen. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 79 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 749 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her