Kat­he­ri­ne Diez-gate, PTSD og Elektra

Vi låner alle sam­men hin­an­dens og de dødes brug­te, men nu genop­li­ve­de ord. Selv den simp­le­ste sæt­ning er et slags ”citat” fra kul­tu­rens og spro­gets græn­se­lø­se over­flod af ven­din­ger, tale­må­der og skam også kli­che­er og flos­k­ler. I en berømt tekst betit­let For­fat­te­rens død skrev Roland Bart­hes: ”Tek­sten er et væv af cita­ter hen­tet fra kul­tu­rens utal­li­ge arne­ste­der” – her cite­ret fra Car­sten Mei­ners over­sæt­tel­se i Roland Bart­hes, ”For­fat­te­rens død og andre essays”, Kbh., Gyl­den­dal 2004, s.180.

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her