Kendt pen­ge­mand mal­ker vagt­læ­ge­sy­ste­met for mil­li­o­ner: Kan kon­sul­te­re tre patien­ter på ét minut

Inve­ste­rings­guru­en Mads Chri­sti­an­sen er anset for at kun­ne for­vand­le opspa­rin­ger til mil­li­o­ner og give pen­ge vok­se­værk. Blandt andet er han kendt fra podca­sten Mil­li­o­nær­klub­ben og bestri­der direk­tørstil­lin­ger i inve­ste­rings­virk­som­he­der­ne New­De­al Invest og Pen­ge­ma­ski­nen. Og så har han en smart fidus, som han ikke taler så højt om. En fidus, som mal­ker sund­heds­væ­se­net for mil­li­o­ner af skat­te­kro­ner, men som beri­ger ham selv. Doku­men­ter fra Region Midtjyl­land afslø­rer nem­lig, hvor­dan Mads Chri­sti­an­sen gen­nem sit sel­skab Mads007 tje­ner styr­ten­de ved at bijob­be som vagt­læ­ge. Ale­ne det sene­ste år har han tjent over to mil­li­o­ner kro­ner, og Fri­heds­bre­vets aktind­sigt viser des­u­den, at han kan sco­re helt op til 270.000 kro­ner om måne­den for at pas­se vagt­læ­ge-tele­fo­nen i sin fritid. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her