Kollerup var mod­stander af pengek­lub­ber – indtil han selv blev minister

Erhvervs­min­is­ter Simon Kollerup (S) tordnede i 2018 mod daværende statsmin­is­ter Lars Løkke Ras­mussen. Angre­bet gik på, at en række stor­fiskere, også kendt som kvotekonger, kunne købe sig til pri­vat adgang med statsmin­is­teren via dona­tion­er i den vel­gørende fond Løkke­Fonden. Medlem­mer af Socialdemokrati­ets pengek­lub har imi­dler­tid samme mulighed for at købe sig adgang til direk­te kon­takt med min­istre som Simon Kollerup … 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.