Kom­mu­ne på kant med loven: Støt­te­de fond bag wel­l­ness-fir­ma med skattekroner

Det luk­suri­ø­se wel­l­ness-sted Læsø Kur & Hel­se var i 2022 i sto­re øko­no­mi­ske pro­ble­mer. Så kom der en mil­li­on skat­te­kro­ner fra Læsø Kom­mu­ne til kur­ste­dets ejer, Læsø Fon­den, hvor Ven­stre-borg­me­ster Tobi­as Birch Johan­sen er for­mand. Det lig­ner camou­f­le­ret erhvervs­støt­te, som kan være på kant med loven, vur­de­rer fle­re eks­per­ter. En par­ti­fæl­le fra Ven­stre er ikke sik­ker på, at borg­meste­ren har for­talt ham sand­he­den om, hvad skat­te­kro­ner­ne skul­le bru­ges på. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her