Kon­tro­ver­si­el byg­ge­ma­ta­dor for­sva­re­de kom­mu­ne i skan­da­lesag – 14 dage sene­re kom byggetilladelse

Den kon­tro­ver­si­el­le byg­ge­ma­ta­dor og stor­sponsor til Soci­al­de­mo­kra­ti­et Jes­per Sko­vs­gaard gik ud i et opsigtsvæk­ken­de for­svar i en skan­da­lesag for Aal­borg Kom­mu­ne, som i fle­re år hav­de brudt loven. 14 dage sene­re fik han byg­ge­til­la­del­se. Iføl­ge eks­per­ter er det et mud­ret forløb. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her