Kon­tro­ver­si­el byg­ge­ma­ta­dor for­sva­re­de kom­mu­ne i skan­da­lesag – 14 dage sene­re kom byggetilladelse

Den kon­tro­ver­si­el­le byg­ge­ma­ta­dor og stor­sponsor til Soci­al­de­mo­kra­ti­et Jes­per Sko­vs­gaard gik ud i et opsigtsvæk­ken­de for­svar i en skan­da­lesag for Aal­borg Kom­mu­ne, som i fle­re år hav­de brudt loven. 14 dage sene­re fik han byg­ge­til­la­del­se. Iføl­ge eks­per­ter er det et mud­ret forløb. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.