Kon­tro­ver­si­el ejen­dom­s­kon­ge skal opfø­re fle­re boli­ger i Ege­dal: S‑borgmester hol­der et vågent øje med ham

Byg­ge­ma­ta­dor Jes­per Sko­vs­gaard er ikke en popu­lær mand i den nord­s­jæl­land­ske kom­mu­ne Ege­dal, hvor man­ge boli­ger fra hans sel­skab 2E er skudt op de sene­re år. Sene­st har den kon­tro­ver­si­el­le ejen­dom­s­kon­ge været invol­ve­ret i en højspændt strid med kom­mu­nen og en ræk­ke leje­re, hvor han iføl­ge Ege­dal-borg­meste­ren, Vicky Holst Ras­mus­sen (S), ikke har holdt, hvad han har lovet, hvil­ket fik borg­meste­ren til at kal­de Sko­vs­gaard og 2E for “ban­dit­ter i habit­ter”. Men byg­ge­ma­ta­doren og borg­meste­ren er ikke fær­di­ge med hin­an­den. 2E har nem­lig vun­det et udbud, hvil­ket bety­der, at der skal opfø­res over 200 nye boliger. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.